Quy định chính sách bảo mật thông tin của Bể cá cảnh Đa Năng như sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong chính sách này được hiểu là những thông tin có khả năng xác định danh tính hoặc nhận diện cá nhân của quý khách. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi tiếp nhận (có thể thay đổi tùy theo phạm vi được quy định bởi luật hiện hành) bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại di động, số điện thoại cố định và địa chỉ liên hệ. Chúng tôi luôn trình bày cho quý khách mục đích sử dụng thông tin được thu thập, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân và thực hiện tinh thần tự nguyện.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ quý khách sẽ được sử dụng trong phạm vi nội bộ của công ty. Công ty có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba như đại lý của công ty và nhà cung cấp dịch vụ khác, nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân này để gửi thư chào, đơn đặt hàng, lời cảm ơn, thông tin về các chương trình khuyến mãi, sản phẩm và dịch vụ mới đến quý khách. Chúng tôi cam kết rằng mọi nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn viên hay bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc thu thập thông tin sẽ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo mật để đảm bảo tính riêng tư của thông tin này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trên hệ thống trong quá trình cung cấp dịch vụ. Khách hàng yêu cầu xoá thông tin đã cung cấp.

4. Phương thức để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Quý khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Bể cá cảnh Đa Năng.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng và sẽ không tiết lộ thông tin cho bất kỳ công ty nào khác, trừ khi có liên quan đến các đại lý hoặc nhà cung cấp tham gia vào việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tuy nhiên, trong những tình huống đặc biệt, Công ty có thể phải tiết lộ một số thông tin, chẳng hạn như nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe hoặc để tuân thủ pháp luật.

6. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin

Bể cá cảnh Đa Năng cam kết không bán, không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng ngoại trừ việc theo yêu cầu pháp lý của một cơ quan nhà nước hoặc khi chúng tôi có căn cứ cho rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

5/5 - (4 bình chọn)